Tankinspectie met drone

Traditionele tankinspecties kunnen tijdrovend en duur zijn. Laat ons u tijd en geld besparen met onze drone-inspecties.
 • Veiligheid: Geen menselijke invoer vereist.
 • Betrouwbaarheid: Visuele gegevens van hoge kwaliteit.
 • Datakwaliteit: Nauwkeurige en volledige gegevens.
Vertrouwd door marktleiders
Inhoudsopgave

Inspectie van tanks op corrosie en schade

Bij de inspectie van tanks op corrosie en schade zijn er verschillende factoren waarmee rekening moet worden gehouden. In de afgelopen jaren hebben we een breed scala aan schadepatronen in tanks en silo's gezien, die aanzienlijk variëren afhankelijk van het type tank, de locatie en het beoogde gebruik. Tanks en silo's verschillen ook fundamenteel van elkaar.

Bij silo's is slijtage een veel voorkomend probleem, terwijl tanks een grote verscheidenheid aan schadepatronen kunnen vertonen, afhankelijk van het gebruikte materiaal. Sommige soorten schade kunnen niet volledig worden gedetecteerd of geschat door alleen visuele inspectie. Niettemin, drones en camerasystemen zijn over het algemeen geschikt voor een eerste beoordeling van de toestand van de tank of om de noodzaak van reiniging vast te stellen voordat iemand de tank betreedt. In andere gevallen worden de inspectie en evaluatie van kunststof tanks uitgevoerd door inspecteurs van testbedrijven zoals TÜV, Dekra, SGS enz. die vertrouwen op onze methoden en expertise.

Er is een breed spectrum van schadepatronen in het algemeen. Kunststof tanks kunnen bijvoorbeeld van binnenuit oplossen, waarbij zuren door schade aan de voering de stof binnendringen. In andere gevallen kunnen tanks verkeerd berekend zijn, waardoor de hydrostatische druk in het bodemgedeelte (overgang tussen wand en bodem) hoger is dan gepland, of kan de sokkel waarop de tank is geplaatst niet in orde zijn of niet bij de tank passen. Kunststof tanks worden ook beïnvloed door UV-straling. De temperatuur van de in de tank gevulde media binnen de operationele grenzen van de tank speelt ook een cruciale rol. Productiefouten of onjuiste reparaties kunnen ook aan het licht komen tijdens tankinspecties.

Stalen tanks zijn ook interessant, met beschermende coatings of verf afhankelijk van het medium. Industriële tanks hebben veel te lijden in de stoom- en gaszones, vooral bij grotere tanks zoals olieopslagtanks waar het inspecteren van het dak zonder steigers te bouwen een uitdaging kan zijn. Onze industriële drone is hier van grote waarde. We hebben talloze soorten roest gezien door gaten in stalen tanks om verschillende redenen. De drone of tankcamera geeft een eerste indicatie voordat materiaaldiktemeettechnieken worden gebruikt.

Vervuiling is ook een cruciale factor, zowel in tanks als in silo's. Graansilo's of meelsilo's in graanmolens zijn bijvoorbeeld vaak besmet met ongedierte dat het product besmet. Aangezien de inspectie van silo's relatief tijdrovend is, kan camera-inspectie direct inzicht verschaffen. Een ander voorbeeld van verontreiniging in tanks is de opbouw van sediment op de bodem van de silo. bluswatertanks door de jaren heen, vaak bestaande uit stoffen die door het water zijn binnengebracht, zoals roest uit leidingen, maar ook residuen van het oplossen van tankcoatings. In de loop der jaren kan de hoeveelheid zo groot worden dat reiniging wordt aanbevolen om een veilige brandgereedheid te garanderen. Tijdens de revisietijd, bluswatertanks moeten hun toevlucht nemen tot mobiele bluswatertanks of andere brandbestrijdingsconcepten.

Veiligheidsoverwegingen bij tankinspecties

Inspecties van tanks zijn een cruciaal aspect van de handhaving van veilige en betrouwbare industriële activiteiten. Ze brengen echter ook verschillende veiligheidsrisico's met zich mee die zorgvuldig moeten worden beheerd om de veiligheid van de bij het inspectieproces betrokken werknemers te waarborgen. Hier volgen enkele veiligheidsoverwegingen waarmee rekening moet worden gehouden tijdens tankinspecties:

 • Besloten ruimte binnenkomst: Tanks worden meestal beschouwd als krappe ruimtesdie aanzienlijke veiligheidsrisico's kunnen opleveren voor werknemers. Werkgevers moeten ervoor zorgen dat werknemers die zich in tanks begeven goed zijn opgeleid en zijn uitgerust met de juiste veiligheidsuitrusting, zoals gasmonitoren, ademhalingsapparatuur en harnassen.
 • Valbeveiliging: Werknemers die tankinspecties op grote hoogte uitvoeren, moeten valbeveiliging krijgen, zoals veiligheidsharnassen en vanglijnen. Werkgevers moeten er ook voor zorgen dat de uitrusting goed wordt onderhouden en vóór gebruik wordt geïnspecteerd.
 • Elektrische gevaren: Veel tanks bevatten elektrische apparatuur, zoals pompen en motoren, die elektrische gevaren voor werknemers kunnen opleveren. Werkgevers moeten ervoor zorgen dat werknemers goed zijn opgeleid in elektrische veiligheid en dat alle elektrische apparatuur goed wordt onderhouden en geïnspecteerd.
 • Chemische blootstelling: Tanks kunnen gevaarlijke chemicaliën en stoffen bevatten die gezondheidsrisico's kunnen opleveren voor werknemers. Werkgevers moeten werknemers voorzien van passende persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals handschoenen, veiligheidsbrillen en ademhalingsapparatuur, om hen te beschermen tegen blootstelling aan chemische stoffen.
 • Veiligheid van de uitrusting: Voor het inspecteren van tanks is vaak gespecialiseerde apparatuur nodig, zoals drones of camera's. Werkgevers moeten ervoor zorgen dat alle apparatuur die tijdens inspecties wordt gebruikt, goed wordt onderhouden, geïnspecteerd en bediend door getraind personeel.

Door rekening te houden met deze veiligheidsoverwegingen kunnen werkgevers de veiligheid van werknemers die betrokken zijn bij tankinspecties helpen garanderen en veilige en betrouwbare industriële activiteiten in stand houden.

Inspectie van tanks van verschillende materialen en doeleinden - onze specialiteit

Wij hebben alle gebruikelijke soorten tanks geïnspecteerd in zuivelfabrieken, brouwerijen, chemische fabrieken, staalfabrieken, waterleidingbedrijven, afvalwaterzuiveringsinstallaties, voedselverwerkende bedrijven, farmaceutische bedrijven en nog veel meer. Dit omvat opslagtanks, procestanks, druktanks en andere, met of zonder coatings, met of zonder mixers, gereinigd of ongereinigd, en zelfs tanks gevuld met water. Met onze camera's en endoscopen kunnen wij gemakkelijk chemische reactoren inspecteren zonder de werknemers in gevaar te brengen. Wij kunnen ook tanks op schepen en zelfs laadruimen inspecteren.

Voorbeelden van tanks die wij inspecteren

 • Zuivelfabrieken: Opslagtanks, procestanks
 • Brouwerijen: Opslagtanks, procestanks
 • Chemische fabrieken: Opslagtanks, procestanks, druktanks, silo's, reactoren, ketels, opslagtanks, tankcontainers, vacuümtanks
 • Steelworks: Opslagtanks, procestanks, ketelsopslagtanks
 • Waterwerken: Opslagtanks, procestanks, silo's, opslagtanks
 • Afvalwaterzuiveringsinstallaties: Opslagtanks, procestanks, opslagtanks
  Voedselverwerkende fabrieken: Opslagtanks, procestanks
 • Farmaceutische bedrijven: Opslagtanks, procestanks, reactoren, ketelsopslagtanks, vacuümtanks
 • Offshore: Opslagtanks, procestanks, ketels, opslagtanks, tankcontainers
 • Ondergronds: Opslagtanks, procestanks, ketelsopslagtanks
 • Vervoer: Tankcontainers
 • Laadruimten: Opslagtanks
 • Scheeps tanks: Opslagtanks, procestanks
 • Tanks in de luchtvaartindustrie: Opslagtanks, procestanks, vacuümtanks
 • Energie industrie tanks: Opslagtanks, procestanks, ketelsopslagtanks
 • Papierindustrie tanks: Opslagtanks, procestanks, ketels
 • Bouwtanks: Silo's
 • Landbouwtanks: Silo's, graanbakken

Onze inspectie-instrumenten

Tankinspectie heeft een lange weg afgelegd met de vooruitgang in technologie. We zijn er trots op dat we onze klanten moderne en ultramoderne inspectie-instrumenten kunnen bieden om het hoogste niveau van nauwkeurigheid en efficiëntie bij tankinspecties te garanderen. Onze binnen drones (zoals de Multinnov Stero 2 of Flyability ELIOS) met extreem heldere LED's en 4K-camera's die onze klanten een gedetailleerd beeld geven van elke centimeter van hun tank. Onze 360°-camera's geven een volledig beeld van de binnenkant van de tank en leggen zelfs de kleinste details vast. Daarnaast bieden onze onderwater drones kan tanks van meer dan 100 meter diep inspecteren en levert 4K-beelden van hoge kwaliteit van het inspectieproces. Deze tools verhogen niet alleen de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van inspecties, maar minimaliseren ook de risico's die gepaard gaan met traditionele inspectiemethoden. Ons team van ervaren professionals zorgt ervoor dat deze instrumenten optimaal worden gebruikt, zodat onze klanten een gedetailleerd rapport krijgen over de staat van hun tanks.

stereo2 drone voor binnen

Stereo2 Indoor Drone

Het gebruik van binnen drones voor tankinspectie heeft verschillende voordelen. Ten eerste zorgen hun compacte formaat en ontwerp voor eenvoudige toegang tot krappe ruimteswaardoor er minder steigers of andere toegangsapparatuur nodig is. Ten tweede maken hun hoogwaardige 4K-camera's gedetailleerde en nauwkeurige inspecties mogelijk, waarbij beelden worden vastgelegd die kunnen worden gebruikt voor verdere analyse. Ten derde drones uitgerust met technologie om botsingen te vermijden, kunnen ongelukken en schade aan de geïnspecteerde apparatuur helpen voorkomen. Bovendien kunnen deze drones zijn in staat om zichzelf te positioneren in omgevingen waar GPS niet beschikbaar is, waardoor ze betrouwbare inspectiegegevens leveren in gebieden die anders moeilijk toegankelijk zouden zijn. Tot slot is de vliegtijd van 14 minuten van indoor drones maakt snelle en efficiënte inspecties mogelijk, waardoor de stilstandtijd voor onderhoudswerkzaamheden tot een minimum wordt beperkt.

360 camera

360°-camera's voor gebruik in besloten ruimtes

Wij ontwikkelen onze eigen lampen voor radiale verlichting en kunnen 360-gradenbeelden binnenin tanks vastleggen die later door inspecteurs op een computer kunnen worden bekeken. 360-graden camera's zorgen ervoor dat bij inspecties geen details worden gemist.

onderwater drone

Onderwater drone

Onderwater drones zijn ideaal voor het inspecteren van procesvaten, met name voor bluswatertanks en sprinkler tanks. Onze kleine maar krachtige onderwater drones zijn essentieel voor deze inspecties. Ze wegen slechts een paar kilo en zijn uitgerust met 4K-camera's die in alle richtingen kunnen draaien. Met extreem heldere verlichting en een duikdiepte van meer dan 100 meter zijn zelfs de meest complexe inspecties mogelijk. Als onderhoudsmanager kunt u erop vertrouwen dat wij de meest geavanceerde en betrouwbare apparatuur leveren voor uw tankinspecties.

Materiaalafhankelijke schade aan tanks en industriële vaartuigen

Industriële tanks kunnen worden gemaakt van verschillende materialen, afhankelijk van de eisen van de industrie en het soort media dat erin wordt opgeslagen. Hier volgen enkele veelgebruikte materialen voor industriële tanks en hun typische toepassingen:
 • Stalen tanks: Stalen tanks zijn wijdverbreid in vele industrieën, zoals de olie- en gasindustrie, de chemische industrie en de levensmiddelenindustrie. Ze zijn doorgaans geschikt voor de opslag van vloeistoffen zoals ruwe olie, chemicaliën en levensmiddelen. Ze kunnen ook worden gebruikt voor de opslag van gassen zoals stikstof, kooldioxide en perslucht. Staal is het meest gebruikte materiaal bij de productie van industriële tanks. Typische schadepatronen zijn corrosie, roestvorming en vermoeiingsscheuren. Corrosie kan worden veroorzaakt door het contact van de tank met waterige of zure media, die de beschermende film op het oppervlak van de tank beschadigen. Roestvorming kan ook het gevolg zijn van corrosie, maar ook van een gebrekkige coating of lasnaden. Vermoeiingsscheuren kunnen worden veroorzaakt door het voortdurend laden en lossen van de tank, vooral bij lasnaden. Staal wordt gebruikt in vele industrieën, waaronder chemie, olie en gas, levensmiddelen en dranken.
 • Roestvrij staal Tanks: Roestvrijstalen tanks staan bekend om hun corrosiebestendigheid en worden gebruikt in vele toepassingen, waaronder de levensmiddelen- en drankenindustrie, de farmaceutische industrie en de chemische industrie. Ze zijn geschikt voor de opslag van vloeistoffen zoals water, melk, sap, wijn, chemicaliën en geneesmiddelen. Roestvrij staal is een populair materiaal voor tanks in de levensmiddelen-, farmaceutische en cosmetische industrie vanwege zijn corrosiebestendigheid en hygiënische eigenschappen. Typische schadepatronen in roestvrij staal zijn roestvlekken, spanningsscheuren en putcorrosie. Roestvlekken kunnen worden veroorzaakt door onjuiste reiniging, terwijl spanningsscheuren kunnen worden veroorzaakt door thermische spanningen tijdens het lassen. Putcorrosie is een vorm van corrosie die optreedt wanneer zure of chloorhoudende media in contact komen met het oppervlak van de tank.
 • Plastic tanks: Kunststof tanks kunnen worden gemaakt van verschillende materialen, waaronder polyethyleen, polypropyleen en PVC. Ze worden vaak gebruikt in de chemische industrie en bij de behandeling van water en afvalwater. Kunststof tanks zijn geschikt voor de opslag van zuren, logen, zouten en water.

  Kunststof tanks zijn wijdverspreid in de chemische industrie, galvanisatie, textiel en voedselindustrie. Typische schadepatronen zijn scheuren, breuken en verkleuring. Scheuren kunnen worden veroorzaakt door mechanische spanning of een onjuist ontwerp, terwijl breuken het gevolg zijn van overbelasting. Verkleuring kan het gevolg zijn van de inwerking van UV-straling, hitte of chemische reacties met de in de tank opgeslagen media.

 • Betonnen tanks: Betonnen tanks zijn doorgaans geschikt voor de opslag van water, afvalwater en chemicaliën in de water- en afvalwaterbehandeling en de levensmiddelenindustrie. Betonnen tanks staan bekend om hun sterkte en duurzaamheid en kunnen ook worden gebruikt voor de opslag van olie en brandstoffen.

  Beton wordt meestal gebruikt voor grote tanks die worden gebruikt in de water- en afvalwaterindustrie en in de bouw. Typische schadepatronen in betonnen tanks zijn scheuren, corrosie van de wapening en wegspoelen. Scheuren kunnen worden veroorzaakt door krimp van beton of overbelasting. Corrosie van de wapening kan worden veroorzaakt door het binnendringen van water of zouthoudende media in het beton. Uitwassen ontstaan wanneer waterige media het cement en andere oplosbare bestanddelen van het beton oplossen.

 • Fiberglas tanks: Glasvezeltanks zijn corrosiebestendig en daarom zeer geschikt voor de opslag van chemicaliën en olie. Ze worden vaak gebruikt in de chemische en petrochemische industrie, energiecentrales en de levensmiddelenindustrie.

  Met glasvezel versterkte kunststof tanks zijn gevoelig voor scheuren en schade door mechanische spanning of overbelasting. Ook verwering, chemische reacties en veroudering kunnen schade veroorzaken.

Schade aan industriële tanks van verschillende materialen kan worden veroorzaakt door verschillende factoren. Regelmatige inspectie en onderhoud zijn essentieel om schade in een vroeg stadium op te sporen en te repareren en zo lekkages en ongelukken te voorkomen. Zorg voor de veiligheid van uw industriële tanks door regelmatige inspecties en onderhoud in te plannen. Neem vandaag nog contact met ons op om een afspraak te maken.

Uitleg van het inspectieproces en de inspectiemethode

Het inspectieproces en de methodologie voor tankinspecties omvat een systematische aanpak om de toestand van de tank te beoordelen en mogelijke problemen te identificeren die de werking en de veiligheid kunnen beïnvloeden. Het proces omvat gewoonlijk visuele inspecties van de buitenkant en de binnenkant, alsmede niet-destructief onderzoek (NDT) om scheuren, corrosie en andere defecten op te sporen.

De methodologie voor tankinspecties kan variëren afhankelijk van het type en het doel van de tank, evenals de specifieke vereisten van de inspectie. In het algemeen gaat het om een gedetailleerd onderzoek van de tankstructuur, de onderdelen en de operationele systemen, met de nadruk op het identificeren van mogelijke problemen die de prestaties en de veiligheid kunnen beïnvloeden.

Bij het inspectieproces kan ook gespecialiseerde apparatuur en gereedschap worden gebruikt, zoals drones360°-camera's en onderwater dronesDe inspecties worden uitgevoerd om moeilijk bereikbare plaatsen of plaatsen die veiligheidsrisico's voor het personeel kunnen opleveren, te bereiken en te inspecteren. Als de inspectie is afgerond, wordt meestal een gedetailleerd rapport opgesteld met de bevindingen en aanbevelingen voor noodzakelijke reparaties of onderhoud.

In het algemeen is een grondig inspectieproces en -methodologie essentieel voor het waarborgen van de veiligheid en betrouwbaarheid van tanks en andere industriële vaartuigen, en kan het kostbare uitvaltijd en schade aan apparatuur helpen voorkomen.

Onze ervaring en samenwerking met testinstellingen

Als leverancier van inspectiediensten voor industriële tanks hebben we jarenlange ervaring en expertise op dit gebied. Een van de belangrijkste aspecten van ons werk is de samenwerking met testinstituten, zoals de TÜV en Dekra, om ervoor te zorgen dat we onze klanten het hoogste serviceniveau kunnen bieden.

Onze ervaring is dat de TÜV en andere testorganisaties het laatste woord hebben over welke inspectiemethoden acceptabel zijn voor elke tank. Deze beslissing wordt beïnvloed door verschillende factoren, zoals de staat van de tank en of het veilig is voor een menselijke inspecteur om de tank te betreden.

Het is misschien verleidelijk om aan te nemen dat drone of camerabeelden gewoon "goed genoeg" zijn voor inspecties, weten we uit eerste hand dat dit niet het geval is. We hebben nauw samengewerkt met de TÜV en andere inspectie-instellingen en begrijpen hoe belangrijk het is om nauwkeurige en betrouwbare gegevens aan onze klanten te leveren.

Het gebruik van drones voor tankinspecties biedt een sneller en veiliger alternatief voor traditionele inspectiemethoden. Drones kunnen gebieden bereiken die anders moeilijk of onmogelijk te inspecteren zijn, waardoor waardevolle informatie wordt verkregen die anders zou worden gemist.

In ons bedrijf werken we nauw samen met keuringsinstanties en we verzorgen alle communicatie met betrekking tot tankinspecties voor onze klanten. Onze ervaring met het werken met deze instanties is overweldigend positief en we zijn er trots op te kunnen zeggen dat ze consequent onder de indruk zijn van de kwaliteit van onze inspectieapparatuur en de verbeterde veiligheid die het de inspecteurs biedt.

Natuurlijk kunnen er bepaalde gebieden van een tank zijn die nog steeds inspectie vereisen, zoals gebieden waar het oppervlak moet worden gecontroleerd op schade of corrosie. Maar voor de meeste inspectietaken, drone footage biedt een veiligere, snellere en grondigere optie.

Samengevat hebben we een langdurige en succesvolle samenwerking met de TÜV en andere keuringsinstanties, en ons gebruik van drones voor tankinspecties heeft bijgedragen aan het leveren van resultaten van hoge kwaliteit aan onze klanten. Als u vragen hebt of meer wilt weten over onze diensten, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Een offerte aanvragen

Klaar om te inspecteren? Laten we beginnen!
Meer informatie

Vaak gestelde vragen

Een drukvat is een vat dat ontworpen is om vloeistoffen of gassen vast te houden onder een druk die aanzienlijk verschilt van de omgevingsdruk. Het kan een eenvoudige luchttank zijn of een complex chemisch reactorvat dat in de chemische industrie wordt gebruikt. De druk in een drukvat kan oplopen tot duizenden ponden per vierkante inch (psi), waardoor het een essentieel onderdeel is van diverse industriële processen. Deze vaten zijn onderworpen aan strenge veiligheidsvoorschriften om ervoor te zorgen dat ze correct worden gebouwd, geïnstalleerd en onderhouden, zodat het risico van catastrofale storingen tot een minimum wordt beperkt.
De Richtlijn Drukapparatuur (PED) is van toepassing op het ontwerp, de fabricage en de conformiteitsbeoordeling van drukapparatuur met een maximaal toelaatbare druk van meer dan 0,5 bar. Hieronder vallen onderdelen zoals drukvaten, ketelsleidingen, kleppen en veiligheidsapparatuur. De PED is bedoeld om een hoog niveau van veiligheid en bescherming voor mens en milieu te garanderen door strenge normen op te stellen voor het ontwerp en de fabricage van drukapparatuur.
Tanks moeten om een aantal redenen worden geïnspecteerd. Mettertijd kunnen tanks verslechteren door slijtage, corrosie of andere factoren, waardoor hun structurele integriteit in het gedrang komt en ze onveilig worden. Regelmatige inspecties helpen eventuele problemen op te sporen voordat ze een probleem worden, zodat de tanks in goede staat blijven en veilig functioneren. Bovendien zijn tanks die in een industriële omgeving worden gebruikt vaak onderworpen aan wettelijke voorschriften, die periodieke inspecties kunnen vereisen om ervoor te zorgen dat de veiligheids- en milieunormen worden nageleefd.
Het inspecteren van tanks kan gevaarlijk zijn omdat het vaak gaat om het betreden van krappe ruimtes en werken op hoogte. Inspecteurs kunnen worden blootgesteld aan gevaarlijke chemicaliën, gassen of materialen die ademhalingsproblemen of andere gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken. Bovendien kunnen tanks ontvlambare of explosieve materialen bevatten die een risico op brand of explosie vormen. Het gebruik van zware apparatuur of gereedschappen tijdens inspecties kan ook het risico op ongelukken of letsel vergroten.
Tanks kunnen op verschillende manieren worden geïnspecteerd, afhankelijk van hun ontwerp, inhoud en toegankelijkheid. Enkele gangbare methoden zijn visuele inspecties, ultrasone tests, tests met magnetische deeltjes, radiografische tests en penetrant-vloeistoftests. Met deze methoden kunnen de inspecteurs controleren op scheuren, corrosie, lekken en andere potentiële problemen die de integriteit en veiligheid van de tank in gevaar kunnen brengen. Bovendien kan het bij tankinspecties nodig zijn de tank zelf te betreden, wat een zorgvuldige planning en naleving van strikte veiligheidsprotocollen vereist.

Vliegmogelijkheden Elios is een geavanceerde drone technologie waarmee interne tankinspecties snel, veilig en nauwkeurig kunnen worden uitgevoerd. De drone is uitgerust met hogeresolutiecamera's en krachtige verlichting, waardoor het gedetailleerde beelden van de binnenkant van tanks kan vastleggen.

Het inspectieproces begint met het plaatsen van de drone in de tank via een klein toegangspunt. Eenmaal binnen, de drone kan door krappe ruimtes en om obstakels heen navigeren dankzij de geavanceerde obstakelvermijdingstechnologie. Met de hogeresolutiecamera's kan de operator de beelden in real-time bekijken, zodat de drone de nodige gegevens vastlegt.

Een van de grootste voordelen van het gebruik van Vliegmogelijkheden Elios voor interne tankinspecties is de verhoogde veiligheid die het biedt. Bij traditionele tankinspecties moeten werknemers de tank betreden, wat een gevaarlijk en riskant proces kan zijn. Met Vliegmogelijkheden Elioskunnen werknemers buiten de tank blijven terwijl de drone legt de nodige gegevens vast. Dit vermindert het risico op ongevallen en verwondingen en maakt tankinspecties veiliger en efficiënter.

Naast veiligheid, Vliegmogelijkheden Elios biedt een aantal andere voordelen. De drone kan tanks sneller inspecteren dan traditionele methoden, wat tijd en geld bespaart. Er worden ook nauwkeurigere en gedetailleerdere gegevens vastgelegd, waardoor de toestand van de tank nauwkeuriger kan worden geanalyseerd.

Over het geheel genomen, Vliegmogelijkheden Elios is een krachtig hulpmiddel voor interne tankinspecties. De geavanceerde technologie maakt inspecties sneller, veiliger en nauwkeuriger, en vermindert tegelijkertijd de kans op fouten. kosten en de efficiëntie te verbeteren. Door gebruik te maken van deze technologie kunnen bedrijven hun tankonderhoudsprogramma's verbeteren en ervoor zorgen dat hun tanks in topconditie zijn.

Interne tankinspectie door drone heeft tal van voordelen, waaronder:

 1. Verhoogde veiligheid: Door een drone voor interne tankinspecties, hoeven werknemers niet meer naar binnen krappe ruimtes of werken op hoogte, waardoor het risico op ongevallen of letsel afneemt.
 2. Verbeterde efficiëntie: Drone-inspecties kan veel sneller worden uitgevoerd dan met traditionele inspectiemethoden, omdat er geen steigers of complexe veiligheidsmaatregelen nodig zijn. Dit betekent dat tanks sneller weer in gebruik kunnen worden genomen, waardoor de stilstandtijd korter wordt en de productiviteit toeneemt.
 3. Betere gegevens: Het gebruik van drones uitgerust met hogeresolutiecamera's en sensoren kunnen meer gedetailleerde gegevens worden verzameld tijdens het inspectieproces. Hierdoor kan de conditie van de tank en mogelijke problemen nauwkeuriger worden beoordeeld.
 4. Kostenbesparingen: Door minder menselijke arbeid en dure apparatuur nodig te hebben, drone-inspecties kan aanzienlijke kostenbesparingen opleveren ten opzichte van traditionele inspectiemethoden.
 5. Niet-destructief: Het gebruik van drones voor tankinspectie is een niet-destructieve methode, wat betekent dat de tank intact en operationeel blijft na de inspectie. Dit betekent ook dat er geen dure en tijdrovende reparaties of onderhoud nodig zijn.

Interne tankinspectie door drone biedt talloze voordelen waardoor het een zeer effectieve en efficiënte methode is om de veilige werking van tanks en andere gebouwen te garanderen. krappe ruimtes.

De voorbereiding van een tankinspectie omvat verschillende belangrijke stappen. Ten eerste is het van cruciaal belang dat de tank wordt geleegd en grondig wordt gereinigd om een goede inspectie mogelijk te maken. Restanten of vuil in de tank kunnen gebreken verdoezelen of het inspectieproces belemmeren.

Vervolgens moeten alle benodigde vergunningen en autorisaties worden verkregen om toegang te krijgen tot de locatie en de inspectie uit te voeren. Hiervoor kan coördinatie nodig zijn met het management van de faciliteit, regelgevende instanties en andere belanghebbenden.

Het is ook belangrijk om ervoor te zorgen dat alle benodigde inspectieapparatuur en personeel beschikbaar en gebruiksklaar is. Dit kan het volgende omvatten drones of andere geavanceerde inspectietechnologieën en getraind personeel om ze te bedienen.

Ten slotte moet een gedetailleerd inspectieplan worden opgesteld en aan alle betrokken partijen worden meegedeeld om ervoor te zorgen dat de inspectie efficiënt en veilig wordt uitgevoerd. Dit kan inhouden dat alle potentiële gevaren of risico's in verband met de tank moeten worden geïdentificeerd en dat passende voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen om deze te beperken.

Het team

Onze inspectie-experts

portret karsten 2
Karsten

CEO

portret chris
Christian

CEO en oprichter

portret phil

Philipp

CFO & mede-eigenaar

portret stephan

Stephan

Operaties

portret juliana

Juliana

Maritiem specialist

nl_NL
Scroll naar boven