Tankinspeksjon med drone

Tradisjonelle tankinspeksjoner kan være tidkrevende og kostbare. La oss spare deg for tid og penger med våre droneinspeksjoner.
 • Sikkerhet: Ingen menneskelig innreise er nødvendig.
 • Pålitelighet: Visuelle data av høy kvalitet.
 • Datakvalitet: Nøyaktige og omfattende data.
Betrodd av industriledere
Innholdsfortegnelse

Inspeksjon av tanker for korrosjon og skader

Når det gjelder inspeksjon av tanker for korrosjon og skader, er det en rekke faktorer å ta hensyn til. De siste årene har vi sett et bredt spekter av skademønstre i tanker og siloer, som varierer betydelig avhengig av type tank, plassering og tiltenkt bruk. Tanker og siloer skiller seg også fundamentalt fra hverandre.

Når det gjelder siloer, er slitasje et vanlig problem, mens tankene kan ha en rekke ulike skadebilder avhengig av materialet som brukes. Noen typer skader kan ikke alltid oppdages eller vurderes ved visuell inspeksjon alene. Ikke desto mindre, droner og kamerasystemer er vanligvis egnet til å gi en første vurdering av tankens tilstand eller fastslå behovet for rengjøring før noen går inn i tanken. I andre tilfeller utføres inspeksjonen og evalueringen av plasttanker av inspektører fra testselskaper som TÜV, Dekra, SGS osv., som baserer seg på våre metoder og vår ekspertise.

Det finnes et bredt spekter av skademønstre generelt. Plasttanker kan for eksempel oppløses innenfra og ut, der syrer trenger inn i stoffet gjennom skader på foringen. I andre tilfeller kan tankene være feil beregnet, noe som fører til høyere hydrostatisk trykk i bunnområdet (overgangen mellom vegg og bunn) enn planlagt, eller sokkelen som tanken er plassert på, kan ikke være i orden eller passe til tanken. Plasttanker påvirkes også av UV-stråling. Temperaturen på mediet som fylles i tanken innenfor tankens driftsgrenser spiller også en avgjørende rolle. Produksjonsfeil eller feilaktige reparasjoner kan også komme til syne under tankinspeksjoner.

Ståltanker er også interessante, med beskyttende belegg eller maling avhengig av mediet. Industritanker lider mye i damp- og gassonene, spesielt i større tanker som oljetanker, der det kan være utfordrende å inspisere takområdet uten å bygge stillas. Våre industrielle drone gir betydelig verdi her. Vi har sett mange typer rust gjennom hull i ståltanker av ulike årsaker. Den drone eller tankkamera gir innledende indikasjoner før du bruker teknikker for måling av materialtykkelse.

Forurensning er også en viktig faktor, både i tanker og siloer. For eksempel er kornsiloer eller melsiloer i kornmøller ofte angrepet av skadedyr som forurenser produktet. Siden siloinspeksjon er relativt tidkrevende, kan kamerainspeksjon gi umiddelbar innsikt. Et annet eksempel på forurensning i tanker er avleiringer på bunnen av tanken. Brannvannstanker i årenes løp, ofte bestående av stoffer som tilføres med vann, for eksempel rust fra rør, samt rester fra oppløsning av tankbelegg. Med årene kan mengden bli så stor at rengjøring anbefales for å sikre trygg brannberedskap. I løpet av revisjonstiden, Brannvannstanker må ty til mobil Brannvannstanker eller andre brannbekjempelseskonsepter.

Sikkerhetshensyn under tankinspeksjoner

Tankinspeksjoner er et kritisk aspekt for å opprettholde sikker og pålitelig industriell drift. De innebærer imidlertid også flere sikkerhetsfarer som må håndteres nøye for å ivareta sikkerheten til arbeidstakerne som er involvert i inspeksjonsprosessen. Her er noen sikkerhetshensyn å huske på under tankinspeksjoner:

 • Begrenset plass oppføring: Tanker regnes vanligvis som trange romsom kan utgjøre en betydelig sikkerhetsrisiko for arbeidstakerne. Arbeidsgivere må sørge for at arbeidere som går inn i tankene, har fått riktig opplæring og er utstyrt med egnet sikkerhetsutstyr, for eksempel gassmonitorer, pusteapparat og seler.
 • Fallsikring: Arbeidstakere som utfører tankinspeksjoner i høye høyder, må utstyres med fallsikringsutstyr, for eksempel sikkerhetsseler og livliner. Arbeidsgivere må også sørge for at utstyret er riktig vedlikeholdt og inspisert før bruk.
 • Elektriske farer: Mange tanker inneholder elektrisk utstyr, for eksempel pumper og motorer, som kan utgjøre en elektrisk fare for arbeidstakerne. Arbeidsgivere må sørge for at arbeidstakerne får riktig opplæring i elsikkerhet, og at alt elektrisk utstyr vedlikeholdes og inspiseres på riktig måte.
 • Kjemisk eksponering: Tanker kan inneholde farlige kjemikalier og stoffer som kan utgjøre en helserisiko for arbeidstakerne. Arbeidsgivere må gi arbeidstakerne egnet personlig verneutstyr, som hansker, vernebriller og åndedrettsvern, for å beskytte dem mot kjemisk eksponering.
 • Utstyrssikkerhet: Inspeksjon av tanker krever ofte bruk av spesialutstyr, som for eksempel droner eller kameraer. Arbeidsgivere må sørge for at alt utstyr som brukes under inspeksjoner, er riktig vedlikeholdt, inspisert og betjent av opplært personell.

Ved å ta hensyn til disse sikkerhetshensynene kan arbeidsgivere bidra til å ivareta sikkerheten til arbeidstakere som er involvert i tankinspeksjoner, og opprettholde sikker og pålitelig industriell drift.

Inspeksjon av tanker av ulike materialer og formål - vår spesialitet

Vi har inspisert alle vanlige typer tanker i meierier, bryggerier, kjemiske fabrikker, stålverk, vannverk, avløpsrenseanlegg, næringsmiddelbedrifter, farmasøytiske selskaper og mer. Dette inkluderer lagringstanker, prosesstanker, trykktanker og andre, med eller uten belegg, med eller uten blandere, rengjort eller urenset, og til og med tanker fylt med vann. Med våre kameraer og endoskoper kan vi enkelt inspisere kjemiske reaktorer uten å sette de ansatte i fare. Vi kan også inspisere tanker på skip og til og med lasterom.

Eksempler på tanker vi inspiserer

 • Meierianlegg: Lagringstanker, prosesstanker
 • Bryggerier: Lagringstanker, prosesstanker
 • Kjemiske fabrikker: Lagringstanker, prosesstanker, trykktanker, siloer, reaktorer, kjeler, lagertanker, tankcontainere, vakuumtanker
 • Stålverk: Lagringstanker, prosesstanker, kjeler, lagertanker
 • Vannverk: Lagringstanker, prosesstanker, siloer, lagringstanker
 • Renseanlegg for avløpsvann: Lagringstanker, prosesstanker, lagertanker
  Matforedlingsanlegg: Lagringstanker, prosesstanker
 • Farmasøytiske selskaper: Lagringstanker, prosesstanker, reaktorer, kjeler, lagertanker, vakuumtanker
 • Offshore: Lagringstanker, prosesstanker, kjeler, lagertanker, tankcontainere
 • Under jorden: Lagringstanker, prosesstanker, kjeler, lagertanker
 • Transport: Tankcontainere
 • Lasterom: Lagringstanker
 • Skipstanker: Lagringstanker, prosesstanker
 • Luft- og romfartsindustriens tanker: Lagringstanker, prosesstanker, vakuumtanker
 • Tanker for energiindustrien: Lagringstanker, prosesstanker, kjeler, lagertanker
 • Tanker i papirindustrien: Lagringstanker, prosesstanker, kjeler
 • Tanker i byggebransjen: Siloer
 • Landbrukstanker: Siloer, kornbeholdere

Våre inspeksjonsverktøy

Tankinspeksjon har kommet langt med den teknologiske utviklingen. Vi er stolte av å kunne tilby kundene våre moderne og toppmoderne inspeksjonsverktøy for å sikre den høyeste grad av nøyaktighet og effektivitet ved tankinspeksjon. Våre innendørs droner (som for eksempel Multinnov Stero 2 eller Flyability ELIOS) med ekstremt lyssterke lysdioder og 4K-kameraer som gir kundene våre en detaljert oversikt over hver eneste centimeter av tanken. Våre 360°-kameraer gir en omfattende oversikt over tankens indre og fanger opp selv de minste detaljer. I tillegg kan undervannskameraene våre droner kan inspisere tanker med dybder på over 100 meter og levere 4K-opptak av høy kvalitet av inspeksjonsprosessen. Disse verktøyene øker ikke bare påliteligheten og nøyaktigheten av inspeksjonene, men minimerer også risikoen forbundet med tradisjonelle inspeksjonsmetoder. Vårt team av erfarne fagfolk sørger for at disse verktøyene utnyttes fullt ut og gir kundene våre en detaljert rapport om tilstanden til tankene deres.

stereo2 innendørs drone

Stereo2 innendørs drone

Bruk av innendørs droner for tankinspeksjon gir flere fordeler. For det første gjør den kompakte størrelsen og utformingen det enkelt å komme til trange romog reduserer dermed behovet for stillas eller annet tilkomstutstyr. For det andre gir 4K-kameraene av høy kvalitet mulighet for detaljerte og nøyaktige inspeksjoner og opptak som kan brukes til videre analyse. For det tredje kan innendørs droner utstyrt med kollisjonsforebyggende teknologi kan bidra til å forhindre ulykker og skader på utstyret som inspiseres. I tillegg kan disse droner er i stand til å posisjonere seg selv i miljøer uten GPS, noe som gir pålitelige inspeksjonsdata i områder som ellers ville vært vanskelig tilgjengelige. Til slutt vil den 14 minutter lange flytiden til innendørs droner muliggjør raske og effektive inspeksjoner, noe som minimerer nedetiden for vedlikeholdsoperasjoner.

360-kamera

360°-kameraer for bruk i trange områder

Vi utvikler våre egne lamper for radial belysning og kan ta 360-graders bilder inne i tanker som senere kan vises av inspektører på en datamaskin. 360-graders kameraer sikrer at ingen detaljer går glipp av under inspeksjoner.

undervannsdrone

Undervannsdrone

Under vann droner er ideelle for inspeksjon av prosesstanker, spesielt for brannslukking av vanntanker og sprinkleranlegg tanker. Våre små, men kraftige undervannstanker droner er avgjørende for disse inspeksjonene. De veier bare noen få kilo og er utstyrt med 4K-kameraer som kan rotere i alle retninger. Med ekstremt sterk belysning og en dykkedybde på over 100 meter er selv de mest komplekse inspeksjoner mulige. Som vedlikeholdsansvarlig kan du stole på at vi leverer det mest avanserte og pålitelige utstyret til tankinspeksjonene dine.

Materialavhengige skader på tanker og industrikar

Industritanker kan lages av forskjellige materialer, avhengig av industriens krav og typen medier de brukes til å lagre. Her er noen vanlige materialer for industritanker og deres typiske bruksområder:
 • Ståltanker: Ståltanker er utbredt i mange bransjer, som olje- og gassindustrien, kjemisk industri og næringsmiddelindustrien. De er vanligvis egnet for lagring av væsker som råolje, kjemikalier og mat. De kan også brukes til lagring av gasser som nitrogen, karbondioksid og trykkluft. Stål er det vanligste materialet som brukes i produksjonen av industritanker. Typiske skademønstre er korrosjon, rustdannelse og tretthetssprekker. Korrosjon kan forårsakes av tankens kontakt med vannholdige eller sure medier, som skader beskyttelsesfilmen på tankens overflate. Rustdannelse kan også skyldes korrosjon, men det kan også skyldes utilstrekkelig belegg eller sveisesømmer. Tretthetssprekker kan forårsakes av konstant lasting og lossing av tanken, spesielt ved sveisesømmer. Stål brukes i mange industrier, inkludert kjemikalier, olje og gass, næringsmidler og drikkevarer.
 • Tanker i rustfritt stål: Tanker i rustfritt stål er kjent for sin korrosjonsbestandighet og brukes i mange bruksområder, blant annet i næringsmiddel- og drikkevareindustrien, farmasøytisk industri og kjemisk industri. De er egnet for lagring av væsker som vann, melk, juice, vin, kjemikalier og medisiner. Rustfritt stål er et populært materiale for tanker i næringsmiddel-, farmasøytisk og kosmetisk industri på grunn av dets korrosjonsbestandighet og hygieniske egenskaper. Typiske skademønstre i rustfritt stål er rustflekker, spenningssprekker og gropkorrosjon. Rustflekker kan forårsakes av feil rengjøring, mens spenningssprekker kan forårsakes av termiske påkjenninger under sveising. Groptæring er en type korrosjon som oppstår når sure eller kloridholdige medier kommer i kontakt med tankens overflate.
 • Plasttanker: Plasttanker kan være laget av forskjellige materialer, inkludert polyetylen, polypropylen og PVC. De brukes ofte i den kjemiske industrien og i vann- og avløpsvannbehandling. Plasttanker er egnet for lagring av syrer, alkalier, salter og vann.

  Plasttanker er utbredt i kjemisk industri, galvanisering, tekstil- og næringsmiddelindustri. Typiske skademønstre er sprekker, brudd og misfarging. Sprekker kan forårsakes av mekanisk belastning eller utilstrekkelig design, mens brudd skyldes overbelastning. Misfarging kan skyldes UV-stråling, varme eller kjemiske reaksjoner med mediet som lagres i tanken.

 • Betongtanker: Betongtanker er vanligvis egnet for lagring av vann, avløpsvann og kjemikalier i vann- og avløpsvannbehandling og næringsmiddelindustrien. Betongtanker er kjent for sin styrke og holdbarhet og kan også brukes til lagring av olje og drivstoff.

  Betong brukes vanligvis til store tanker som brukes i vann- og avløpsindustrien samt i byggebransjen. Typiske skademønstre i betongtanker er sprekker, korrosjon av armering og utvasking. Sprekker kan forårsakes av krymping av betong eller overbelastning. Korrosjon av armering kan forårsakes av at vann eller saltholdige medier trenger inn i betongen. Utvasking oppstår når vannholdige medier løser opp sementen og andre oppløselige komponenter i betongen.

 • Glassfibertanker: Glassfibertanker er korrosjonsbestandige og egner seg derfor godt til lagring av kjemikalier og olje. De brukes ofte i kjemisk og petrokjemisk industri, kraftverk og næringsmiddelindustrien.

  Glassfiberarmerte plasttanker er utsatt for sprekker og skader på grunn av mekanisk belastning eller overbelastning. Forvitring, kjemiske reaksjoner og aldring kan også forårsake skader.

Skader på industritanker laget av ulike materialer kan forårsakes av en rekke faktorer. Regelmessig inspeksjon og vedlikehold er avgjørende for å oppdage og reparere skader tidlig, og dermed forebygge lekkasjer og ulykker. Sørg for sikkerheten til industritankene dine ved å planlegge regelmessige inspeksjoner og vedlikehold. Kontakt oss i dag for å avtale en tid.

Forklaring av inspeksjonsprosessen og -metodikken

Inspeksjonsprosessen og metodikken for tankinspeksjoner innebærer en systematisk tilnærming for å vurdere tankens tilstand og identifisere eventuelle problemer som kan påvirke driften og sikkerheten. Prosessen omfatter vanligvis visuelle inspeksjoner av utvendige og innvendige overflater, samt ikke-destruktive prøvingsmetoder (NDT) for å oppdage sprekker, korrosjon og andre defekter.

Metoden for tankinspeksjoner kan variere avhengig av tankens type og formål, samt de spesifikke kravene til inspeksjonen. Generelt innebærer det en detaljert undersøkelse av tankens struktur, komponenter og driftssystemer, med fokus på å identifisere eventuelle problemer som kan påvirke ytelsen og sikkerheten.

Inspeksjonsprosessen kan også innebære bruk av spesialisert utstyr og verktøy, som f.eks. droner360°-kameraer og undervannskameraer dronerVi kan inspisere områder som er vanskelig tilgjengelige eller som kan utgjøre en sikkerhetsrisiko for personalet. Når inspeksjonen er fullført, utarbeides det vanligvis en detaljert rapport som beskriver funnene og anbefalinger om nødvendige reparasjoner eller vedlikehold.

Samlet sett er en grundig inspeksjonsprosess og -metodikk avgjørende for å sikre sikkerheten og påliteligheten til tanker og andre industrikar, og kan bidra til å forhindre kostbar nedetid og skade på utstyr.

Vår erfaring og samarbeid med testinstitusjoner

Som leverandør av inspeksjonstjenester for industritanker har vi opparbeidet oss mange års erfaring og ekspertise på området. Et av de viktigste aspektene ved arbeidet vårt er å samarbeide med testinstitusjoner som TÜV og Dekra for å sikre at vi kan tilby kundene våre den beste servicen.

Vår erfaring er at TÜV og andre testorganisasjoner har det siste ordet når det gjelder hvilke inspeksjonsmetoder som er akseptable for hver enkelt tank. Denne avgjørelsen påvirkes av ulike faktorer, for eksempel tankens tilstand og om det er trygt for en inspektør å gå inn i den.

Selv om det kan være fristende å anta at drone eller kameraopptak bare er "godt nok" for inspeksjoner, vet vi av egen erfaring at dette ikke er tilfelle. Vi har samarbeidet tett med TÜV og andre inspeksjonsorganer og forstår hvor viktig det er å levere nøyaktige og pålitelige data til kundene våre.

Bruk av droner for tankinspeksjoner er et raskere og sikrere alternativ til tradisjonelle inspeksjonsmetoder. Droner kan nå områder som ellers er vanskelige eller umulige å inspisere, og gi verdifull informasjon som ellers ville gått tapt.

I vårt selskap har vi et godt samarbeid med testorganisasjonene, og vi håndterer all kommunikasjon knyttet til tankinspeksjoner for kundene våre. Vår erfaring med disse organisasjonene er overveldende positiv, og vi er stolte av å kunne si at de gjennomgående er imponert over kvaliteten på inspeksjonsutstyret vårt og den økte sikkerheten det gir inspektørene.

Selvsagt kan det være enkelte områder av en tank som fortsatt krever praktisk inspeksjon, for eksempel områder der overflaten må kontrolleres for skader eller korrosjon. Men for de fleste inspeksjonsoppgaver, drone opptak gir et tryggere, raskere og grundigere alternativ.

Oppsummert kan vi si at vi har et langvarig og vellykket samarbeid med TÜV og andre inspeksjonsorganer, og vår bruk av droner for tankinspeksjoner har bidratt til å levere resultater av høy kvalitet til kundene våre. Hvis du har spørsmål eller vil vite mer om tjenestene våre, er du velkommen til å ta kontakt.

Be om et tilbud

Klar til å inspisere? La oss sette i gang!
Les mer

Ofte stilte spørsmål

En trykkbeholder er en beholder som er utformet for å holde væsker eller gasser ved et trykk som er vesentlig forskjellig fra omgivelsestrykket. Det kan være en enkel lufttank eller en kompleks kjemisk reaktortank som brukes i kjemisk industri. Trykket inne i en trykkbeholder kan være opptil tusenvis av pund per kvadrattomme (psi), noe som gjør den til en viktig komponent i ulike industrielle prosesser. Disse beholderne er underlagt strenge sikkerhetsforskrifter for å sikre at de bygges, installeres og vedlikeholdes på riktig måte, slik at risikoen for katastrofale feil minimeres.
Direktivet om trykkpåkjent utstyr (PED) gjelder for konstruksjon, produksjon og samsvarsvurdering av trykkpåkjent utstyr med et maksimalt tillatt trykk på over 0,5 bar. Dette omfatter blant annet trykkbeholdere, kjeler, rør, ventiler og sikkerhetsanordninger. PED har som mål å sikre et høyt nivå av sikkerhet og beskyttelse for mennesker og miljø ved å sette strenge standarder for design og produksjon av trykkpåkjent utstyr.
Tanker må inspiseres av en rekke årsaker. Over tid kan tanker forringes på grunn av slitasje, korrosjon eller andre faktorer, noe som kan svekke deres strukturelle integritet og gjøre dem usikre. Regelmessige inspeksjoner bidrar til å identifisere potensielle problemer før de blir et problem, og sikrer at tankene forblir i god stand og fungerer trygt. I tillegg er tanker som brukes i industrielle miljøer ofte underlagt forskriftskrav, som kan kreve periodiske inspeksjoner for å sikre samsvar med sikkerhets- og miljøstandarder.
Tankinspeksjon kan være farlig, fordi det ofte innebærer at man må gå inn i trange rom og arbeid i høyden. Inspektører kan bli eksponert for farlige kjemikalier, gasser eller materialer som kan forårsake luftveisproblemer eller andre helseproblemer. I tillegg kan tankene inneholde brennbare eller eksplosive materialer som utgjør en risiko for brann eller eksplosjon. Bruk av tungt utstyr eller verktøy under inspeksjonene kan også øke risikoen for ulykker eller skader.
Tanker kan inspiseres ved hjelp av en rekke metoder, avhengig av utforming, innhold og tilgjengelighet. Noen vanlige metoder inkluderer visuell inspeksjon, ultralydtesting, magnetisk partikkeltesting, radiografisk testing og væsketesting. Disse metodene gjør det mulig for inspektørene å se etter sprekker, korrosjon, lekkasjer og andre potensielle problemer som kan svekke tankens integritet og sikkerhet. I tillegg kan tankinspeksjoner innebære å gå inn i selve tanken, noe som krever nøye planlegging og overholdelse av strenge sikkerhetsprotokoller.

Mulighet for å fly Elios er en banebrytende drone teknologi som gjør det mulig å utføre innvendige tankinspeksjoner raskt, sikkert og nøyaktig. Den drone er utstyrt med høyoppløselige kameraer og kraftig belysning som gjør det mulig å ta detaljerte bilder av det indre av tankene.

Inspeksjonsprosessen begynner med å sette inn drone inn i tanken gjennom en liten åpning. Når du er inne i drone kan navigere gjennom trange områder og rundt hindringer ved hjelp av avansert teknologi for å unngå hindringer. De høyoppløselige kameraene gjør det mulig for operatøren å se bildene i sanntid, noe som sikrer at drone er å samle inn de nødvendige dataene.

En av de største fordelene ved å bruke Mulighet for å fly Elios for interne tankinspeksjoner er den økte sikkerheten det gir. Tradisjonelle tankinspeksjoner krever at arbeiderne går inn i tanken, noe som kan være en farlig og risikofylt prosess. Med Mulighet for å fly Elioskan arbeiderne oppholde seg utenfor tanken mens drone fanger opp nødvendige data. Dette reduserer risikoen for ulykker og skader, og gjør tankinspeksjonene tryggere og mer effektive.

I tillegg til sikkerhet, Mulighet for å fly Elios gir en rekke andre fordeler. Den drone kan inspisere tanker raskere enn tradisjonelle metoder, noe som sparer tid og penger. Den samler også inn mer nøyaktige og detaljerte data, noe som gir en mer presis analyse av tankens tilstand.

Alt i alt, Mulighet for å fly Elios er et kraftig verktøy for innvendige tankinspeksjoner. Den avanserte teknologien gjør inspeksjonene raskere, sikrere og mer nøyaktige, samtidig som den reduserer kostnader og forbedre effektiviteten. Ved å utnytte denne teknologien kan bedrifter forbedre vedlikeholdsprogrammene sine og sikre at tankene er i topp stand.

Intern tankinspeksjon av drone har mange fordeler, blant annet:

 1. Økt sikkerhet: Ved å bruke en drone for intern tankinspeksjon, og arbeiderne trenger ikke lenger å gå inn i trange rom eller arbeid i høyden, noe som reduserer risikoen for ulykker og skader.
 2. Forbedret effektivitet: Droneinspeksjoner kan gjennomføres mye raskere enn tradisjonelle inspeksjonsmetoder, siden det ikke er behov for stillas eller kompliserte sikkerhetstiltak. Dette betyr at tankene kan tas raskere i bruk igjen, noe som reduserer nedetiden og øker produktiviteten.
 3. Bedre data: Bruken av droner utstyrt med høyoppløselige kameraer og sensorer gjør det mulig å samle inn mer detaljerte data under inspeksjonsprosessen. Dette gir mer nøyaktige vurderinger av tankens tilstand og eventuelle problemer.
 4. Kostnadsbesparelser: Ved å redusere behovet for menneskelig arbeidskraft og kostbart utstyr, droneinspeksjoner kan gi betydelige kostnadsbesparelser sammenlignet med tradisjonelle inspeksjonsmetoder.
 5. Ikke-destruktiv: Bruk av droner for tankinspeksjon er en ikke-destruktiv metode, noe som betyr at tanken forblir intakt og i drift etter inspeksjonen. Det betyr også at det ikke er behov for kostbare og tidkrevende reparasjoner eller vedlikehold.

Totalt sett, intern tankinspeksjon av drone har en rekke fordeler som gjør det til en svært effektiv metode for å sikre trygg drift av tanker og andre trange rom.

Forberedelsene til en tankinspeksjon omfatter flere viktige trinn. For det første er det avgjørende å sørge for at tanken er tømt og rengjort grundig for å muliggjøre en skikkelig inspeksjon. Eventuelle rester eller rusk som er igjen inne i tanken, kan skjule defekter eller hindre inspeksjonsprosessen.

Deretter må alle nødvendige tillatelser og autorisasjoner innhentes for å få tilgang til anlegget og utføre inspeksjonen. Dette kan innebære koordinering med anleggets ledelse, tilsynsmyndigheter og andre interessenter.

Det er også viktig å sørge for at alt nødvendig inspeksjonsutstyr og personell er tilgjengelig og klart til bruk. Dette kan omfatte droner eller andre avanserte inspeksjonsteknologier, samt opplært personell til å betjene dem.

Til slutt bør det utarbeides en detaljert inspeksjonsplan som formidles til alle relevante parter for å sikre at inspeksjonen utføres effektivt og sikkert. Dette kan innebære å identifisere eventuelle farer eller risikoer forbundet med tanken og treffe egnede forholdsregler for å redusere dem.

Teamet

Våre inspeksjonseksperter

portrett karsten 2
Karsten

ADMINISTRERENDE DIREKTØR

portrett chris
Christian

Administrerende direktør og grunnlegger

portrett phil

Philipp

Økonomidirektør og medeier

portrett stephan

Stephan

Operasjoner

portrett juliana

Juliana

Maritim spesialist

nb_NO
Bla til toppen